Elektroniske personalhåndbøker

Her er en liste over leverandører av elektronisk personalhåndbok. De fleste personalhåndbøkene kan tilpasses til den enkelte virksomhets behov:

  • Infotjenester tilbyr en digital personalhåndbok som kan tilpasses den enekelte virksomhet.
  • Compendia tilbyr en digital personalhåndbok som kan tilpasses den enekelte virksomhet.
  • Sticos tilbyr en digital personalhåndbok.
  • Statens personalhåndbok er personalhåndboken som gjelder for alle ansatte i statlige virksomheter.
  • 4human HRM elektronisk personal- og HMS-håndbok (tidligere halt "AD oppfølging").


vår side om internkommunikasjon finner du informasjon om andre typer teknologis som kan benyttes til internkommunikasjon.