Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) bør anses som viktig i enhver virksomhet. Hvilke krav som stilles til HMS-arbeidet, og hvordan HMS-arbeidet bør utformes, varierer imidlertdig fra bransje til bransje. På følgende nettsted kan en finne informasjon om hvilke HMS-krav som stilles til virksomheter i forskjellige bransjer:


I en virksomhets HMS-arbeid kan en blant annet benytte følgende typer teknologier/tjenester:


Nedenfor er en oversikt over leverandører av slike teknologiske løsninger/tjenester.


HMS-systemer

Ved valg av HMS-system er det viktig å finne ut hvilke krav som stilles til HMS i den bransjen som virksomheten tilhører, og å forsikre seg om at det HMS-systemet som en velger oppfyller disse kravene.


Her er noen leverandører av HMS-systemer:


Compilo er et kvalitetssystem som bl.a. kan benyttes til avvikshåndtering i HMS-arbeidet.


HMS-kurs

Leverandører av HMS-kurs:


HMS-kort og ID-kort

Leverandører av ID-kort og HMS-kort:


Adgangskontroll

Leverandører av adgangskontrolltjenester og adgangskontrollsystemer:

  • Schneider Electric
  • Hjelpemidler for sykefraværsoppfølging

    I arbeidet med å redusere, og følge opp, sykefraværet kan en bl.a. benytte følgende hjelpemidler:

  • Sykefraværsoppfølgingssystem fra InfoTjenester
  • denne siden finner du informasjon om virkemidler og tiltak som NAV kan tilby for sykefraværsoppfølging.


    Leverandører av bedriftshelsetjeneste kan også bistå i arbeidet med sykefraværsoppfølging. Her er noen leverandører av bedriftshelsetjeneste: