HR-analyse

Det finnes forskjellige definisjoner av hva HR-analyse er, og det finnes forskjellige måter å gjennomføre HR-analyse på. Følgende elementer inngår imidlertid ofte i HR-analysearbeid:

 1. Innhenting av data om HR-relaterte forhold.
 2. Analyse av de innhentede dataene, på en (mest mulig) vitenskapelig måte.
 3. Formålet med å innhente og analysere dataene er å gi virksomhetens ledelse (eller eventuelt virksomhetens HR-avdeling) et bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, slik at virksomheten i større grad og/eller på en mer effektiv måte kan nå sine mål.


Arve Kvalsvik i Evidente definerer HR-analyse som "å bruke statistiske metoder - kvalitative eller kvantitative - til å koble data fra HR med virksomhetsmål, med mål om å mobilisere ledere og ansatte til å gjøre lønnsomme endringer".


Teknologi som kan benyttes til HR-analyse

Det finnes flere leverandører av teknologi som kan benyttes til HR-analyse. Her er noen av leverandørene:


I tillegg så kan de fleste lønnssystemer og mange HR-systemer benyttes til å hente ut data som kan benyttes til HR-analyse.


Evidente er et konsulentfirma som bl.a. hjelper virksomheter med å gjennomføre HR-analyse, og de kan bistå virksomheter som ønsker å gjennomføre HR-analyse.


Artikler om HR-analyse

HR Norge har noen nyttige artikler om HR-analyse tilgjengelig her:

 • Hva er HR-analyse for fremtiden?
 • Her er noen flere aktuelle artikler om HR-analyser:


  Følgende elementer inngår ofte i HR-analyse:


  1. Innhenting av data om HR-relaterte forhold

  2. Analyse av de innhentede dataene

  3. Bruk av dataene/analysene til å ta bedre beslutninger