HR-outsourcing

HR-outsourcing går ut på en virksomhet lar en leverandør av HR-outsoursingstjenester (tjenesteleverandør) ta seg av enkelte av virksomhetens HR-aktiviteter/HR-oppgaver, som f.eks. lønnsarbeidet. Mange virksomheter kan spare penger på å la en tjenesteleverandør overta ansvaret for enkelte HR-aktiviteter/HR-oppgaver. Hvilke oppgaver/aktiviteter tjenesteleverandøren kan overta varierer fra leverandør til leverandør. En tjenesteleverandør kan for eksempel overta ansvaret for en eller flere av følgende oppgaver:

 • drifte virksomhetens lønnssystem og/eller HR-system
 • utføre lønnsarbeid for virksomheten
 • utføre andre HR-oppgaver for virksomheten


Listen nedenfor viser tjenesteleverandører som tilbyr HR-outsourcing av forskjellig slag i Norge.


HR-outsourcing - generelle tjenesteleverandører:

 • Bluegarden tilbyr outsourcing av lønns- og HR-tjenester til private, kommunale og statlige virksomheter.
 • Zalaris tilbyr outsourcing av lønns- og HR-tjenester både for privat og offentlig sektor  (benytter SAP som lønnssystem).
 • Azets (tidligere en del av Visma) tilbyr outsourcing av lønns- og HR-tjenester.
 • Accountor tilbyr outsourcing av lønnsadministrasjon, personaloppfølging og sykefraværshåndtering, og tilbyr systemer for reiseregninger og skiftplanlegging.
 • Aditro tilbyr outsourcing av lønnskjøring.
 • Amesto tilbyr outsourcing av lønnstjenester (benytter flere forskjellige lønnsystemer).
 • ITnor tilbyr outsourcing av lønnstjenester (benytter Unit4 som lønnssystem).
 • Sariba tilbyr HR system outsourcing.
 • Ekonor tilbyr outsourcing av lønnstjenester.
 • Økonor tilbyr outsourcing av lønn og HR.
 • ViewLedger tilbyr outsourcing av lønnsarbeidet.
 • Frontica leverer lønns- og HR-tjenester til flere større norske virksomheter.
 • HP Human Resource and Payroll Services -  tilby rHR- tjenestene "Workforce and Leave Administration", "Talent Management", "Total Rewards" og lønnstjenester.
 • Evry - tilbyr en pakkeløsning bestående av bl.a. lønns- og personalsystem basert på Unit4, timeføring, rekrutteringssystemet Webcruiter og kompetansesystemet Dossier, i en enhetlig integrert løsning, til både offentlig og privat sektor.
 • Columbi Micro - kan ta ansvaret for drift av bl.a. lønnssystemene Visma eller Huldt&Lillevik
 • Martin Jonassen AS - tilbyr funksjonen «Ekstern HR-avdeling» som abonnement eller på timebasis. Virksomheter som benytter denne tjenesten får støtte/veiledning innen arbeidsrett, organisatoriske endringer, arbeidsreglement, konflikthåndtering, etc.


I tillegg tilbyr mange regnskapskontorer outsourcing av lønnstjenester.


HR-outsourcing - tjenesteleverandører for statlige virksomheter:


HR-outsourcing - tjenesteleverandører for frivillige organisasjoner

 • KNIF regnskap tilbyr outsourcing av lønnsarbeid og regnskap, blant annet til organisasjoner som er medlemmer av KNIF (benytter Visma som lønnssystem).


Midlertidig behov for støtte innen HR?

Hvis virksomheten kun har et midlertidig behov for støtte innen HR-arbeidet, kan et alternativ være å leie inn en HR-medarbeider fra et vikarbyrå eller lignende. Her er en liste over noen virksomheter som leier ut HR-medarbeidere:

 • Visma Bemanning leier ut vikarer innen lønn, HR, etc.
 • Centric leier ut vikarer innen HR, lønn, etc.
 • HR-Huset kan dekke midlertidig ressursbehov innen HR gjennom sitt konsept "HR for Hire".
 • Martin Jonassen AS leier ut lønns- og HR-medarbeidere.


"Mange virksomheter kan spare penger på å la en ekstern tjenesteleverandør overta ansvaret for enkelte HR-aktiviteter"