HR-systemer

Her er en liste over forskjellige HR-systemer. Hva systemene brukes til, og hvilke funksjoner som er inkludert, varierer fra system til system. Listen inkluderer ikke lønnssystemer, rekrutteringssystemer som kun kan benyttes til rekruttering (og ikke til andre HR-aktiviteter) eller HMS-systemer.

 • Aditro HRM Suite - funksjoner: competence & performance, time & absence, payroll, travel, recruitment, reporting, compensation
 • Sympa HR-system - funksjoner: rekruttering, kompetansutvikling, HR-administrasjon, HR-utviklingsprosesser, etc.
 • Sticos personal - funksjoner: HR, HMS, personal, etc.
 • Cornerstone - funksjoner: HR Suite (Human Resources, Planning, Benchmark, etc.), Learning Suite, Recruiting Suite, Performance Suite, etc.
 • HRM Solution - skybasert HR-løsning som kan kombineres med flere av lønnssystemene som er tilgjengelige i Norge
 • Oracle HCM 
 • Benify - system som bl.a. gir medarbeiderne oversikt over følgende: kompensasjon og fordeler som arbeidsgiveren tilbyr, samt kommunikasjon fra arbeidsgiveren.
 • CatalystOne HR-system - funksjoner: performance management, competence & learning, HR management, etc.
 • Workday Human Capital Management - funksjoner: human capital management, etc.
 • SAP SuccessFactors - funksjoner: prestasjonsledelse, kompetansestyring (talent management), målstyring, 360-gradersvurdering, etterfølgerplanlegging, lønnsjustering, analyse og rapporter, læring og utvikling, rekruttering, ansatte-informasjon, bemanningsanalyse og –planlegging, tidregistrering, etc. (Leveres i Norge bl.a. av Sariba og Zalaris.)
 • 4human HRM (tidligere halt "AD Produkt") - funksjoner: ansattforvaltning, HMS, fraværshåndtering, etc.
 • Flex Applications - bemanningsplanlegging, timeregistrering, prosjektrapportering, reiseregning, fakturering og HR-støtte
 • Sopra HR Software - funksjoner: personaladministrasjon, tid og aktivitetsstyring, talenthåndtering, karriereutvikling, samhandling, etc. Inkluderer produktene Pléiades og HR Access.
 • Løsninger fra Visma:
 • Visma Enterprise HR - inkluderer lønnsadministrasjon, rekruttering, enterprise ressursstyring, etc.
 • Comenius Talent Management fra Visma - funksjoner: Recruiting, Learning, Performance, Succession, Compensation, Feedback and Engagement, Planning
 • GAT fra Visma - system for bemanningsplanlegging og personalstyring.
 • HR Manager - funksjoner: Recruitment, Talent Onboarding, Talent Management / HR Management
 • Saba Software - funksjoner: Learning, performance, engagement, recruiting, workforce planning, foundation
 • Simployer personalsystem fra InfoTjenester
 • Obisoft - tilbyr et standard HR-system med mulighet for individuelle tilpasninger.
 • Deltek HR & Talent Management - inngår i ERP-systemet Deltek.
 • Canon Digital HR - inngår i Canons løsning for Enterprise Content Management (ECM).
 • Konica Minolta Managed Content Services, HR - "Forbedret tilgang til, økt konfidensialitet og sikkerhet på personalmapper."
 • Lumesse - Talent Management, Recruiting, Onboarding, Performance, Compensation, Learning, Idea Management, Career & Succession, Core HR.


Se også vår liste over lønnssystemer og vår liste over kompetansestyringssystemer.


"Teknologi

som forbedrer arbeidet med personal-administrasjon og lønn"


- Lønnssystemer

- HR-systemer

 - Tidsregistreringssystemer

- Stemplingsur