Internkommunikasjon

Det er viktig med effektiv kommunikasjon innad i en virksomhet. I internkommunikasjonen kan en bl.a. benytte intranett, samhandlingsverktøy/informasjonsdelingsverktøy, personalportaler og personalhåndbøker.


Intranettløsninger

Her er en liste over noen leverandører av intranettløsninger:

 • Reine Linjer - Spinn intranettløsning
 • Samhandlingsverktøy og informasjonsdelingsverktøy

  Det finnes flere typer verktøy som kan benyttes til samhandling ("collaboration") og informasjonsdeling internt i en virksomhet. Mens intranettløsninger ofte i stor grad benyttes for enveiskommunikasjon fra ledelsen til de ansatte, så gir samhandlingsverktøy/informasjonsdelingsverktøy i større grad alle de ansatte mulighet til å dele informasjon med hverandre. Her er en liste over noen slike verktøy:

  • Facebook@Work - dette er en egen "jobbversjon" av Facebook, som kan benyttes for å dele informasjon innad i en virksomhet. Ansatte i en virksomhet som benytter Facebook@Work oppretter egne profiler til bruk på Facebook@Work, slik at de ikke trenger å benytte sine private profiler på jobben.
  • Slack - verktøy for kommunikasjon og samhandling i team.
  • SharePoint - samarbeidsprogramvare for team, fra Microsoft.
  • Yammer - sosialt nettverk for virksomheter, fra Microsoft.
  • Apped Pulse - på nettsiden deres beskriver de denne løsningen som "a tool for everyone in the workplace to create, follow and comment [on] company wide topics."
  • Interaxo - samhamdlings- og prosjektverktøy.
  • Asana - verktøy for samhandling i team.
  • Wrike - samhandlings- og prosjektverktøy.
  • AnswerHub - "solutions that make it easy for groups to share and access their collective knowledge."
  • Trello - i følge nettsiden deres er Trello en fleksibel og visuelle måte "å organisere hva som helst med hvem som helst."
  • Podio - verktøy for samhandling i team (fra Citrix).
  • OpenText FirstClass - verktøy for samhandling i team.


  Personalportal

 • Mercer Belong
 • De fleste lønnssystemene inkludere også en eller annen form for personalportal der de ansatte kan registrere timer/sykefravær/ferier/etc., og hente ut informasjon om sitt arbeidsforhold.


  Personalhåndbok

  • Infotjenester tilbyr en digital personalhåndbok som kan tilpasses den enekelte virksomhet.
  • Compendia tilbyr en digital personalhåndbok som kan tilpasses den enekelte virksomhet.
  • Sticos tilbyr en digital personalhåndbok.
  • Statens personalhåndbok er personalhåndboken som gjelder for ansatte i statlige virksomheter.
  • 4human HRM elektronisk personal- og HMS-håndbok (tidligere halt "AD oppfølging").


  Artikkel om internkommunikasjon

  Kommunikasjonsforeningen har en oversiktlig artikkel om internkommunikasjon her: