Kompetansestyringssystemer

Kompetansestyringssystemer brukes bl.a. til å kartlegge og holde oversikten over hvilken kompetanse de ansatte i en virksomhet innehar, samt til å planlegge hva slags kompetanse virksomheten trenger å anskaffe. Her er noen leverandører av kompetansestyringssystemer:


På vår side om kompetansestyring og kompetanseutvikling finner du informasjon om flere typer teknologi som kan benyttes til å styre og utvikle de ansattes kompetanse.


"Teknologi

som forbedrer virksomhetens kompetansestyring og kompetanse-utvikling"


- Kompetansestyringssystemer

- Learning management systems

- Kursadministrasjon

- E-læring

- Kurskataloger