Kompetansestyring og kompetanseutvikling

Her er en oversikt over forskjellige typer teknologi som kan benyttes til kompetansestyring og kompetanseutvikling:


Kompetansestyringssystemer

Kompetansestyringssystemer brukes bl.a. til å kartlegge og holde oversikten over hvilken kompetanse de ansatte i en virksomhet innehar, samt til å planlegge hva slags kompetanse virksomheten trenger å anskaffe. Her er noen leverandører av kompetansestyringssystemer:


Kursadministrasjon og learning management systems (LMS)

Hvis en virksomhet arrangerer mange kurs for sine ansatte, kan det være lurt å benytte et digitalt kursadministrasjonssystem eller et Learning management system (LMS)/læringsplatform. Learning management systems (LMS) benyttes bl.a. til å planlegge og gjennomføre kurs og opplæring innad i virksomheten. Her er noen leverandører av kursadministrasjonssystemer og LMS:


E-læring

For å gi opplæring til virksomhetens ansatte kan virksomheten for eksempel benytte e-læring. Virksomheten kan enten utvikle sine egne e-læringskurs, eller benytte e-læringskurs som allerede er utviklet av andre. Nedenfor vises noen leverandører av e-læringssystemer som gjør det mulig for virksomheter å lage sine egne e-læringskurs:


WalkMe Employee Training er et system som skal gjøre det raskere for en virksomhets ansatte å tilegne seg kompetansen som de trenger.


Kurskataloger

I de følgende to digitale kurskatalogene kan en finne kurs, fra mange forskjellige kursleverandører, som en kan benytte for å gi de ansatte i en virksomhet opplæringen som de trenger:


Hvis virksomheten trenger kurs/opplæring om HR-teknologi, kan du også gjerne ta en kikk på vår side om kurs/brukerdokumentasjon/konferanser om HR-teknologi."Teknologi

som forbedrer virksomhetens kompetansestyring og kompetanse-utvikling"


- Kompetansestyringssystemer

- Learning management systems

- Kursadministrasjon

- E-læring

- Kurskataloger