Konsulentbistand ved anskaffelse av lønnssystem og annen HR-teknologi

Trenger din virksomhet hjelp til å velge lønnssystem, HR-system eller annen type HR-teknologi, eller til å videreutvikle denne typen teknologi? Her er to konsulentselskaper som kan hjelpe din virksomhet med anskaffelse og/eller utvikling av HR-teknologi:


  • Martin Jonassen A/S - Dette er et uavhengig konsulentselskap som har tung erfaring innen lønns- og personaldatasystemer. De tilbyr "rådgivning til bedrifter som vurderer å bytte lønns- og personaldatasystem, outsource lønnstjenesten eller effektivisere lønns- og personalarbeidet", samt internrevisjon av lønnsfunksjonen.
  • Deloitte - Deloitte tilbyr tjenesten "HR-transformasjon". De kan bidra til å utvikle virksomhetens HR-funksjon innenfor områdene strategi, organisering, prosesser og teknologi. Deloitte kan dessuten bidra med juridisk eksptertise relatert til HR.


Se også vår side om anskaffelse av HR-teknologi.


På de følgende nettste


Andre leverandører av konsulenttjenester:

På de følgende to nettstedene kan en finne flere leverandører av konsulenttjenester:

  • Konsulentguiden - oversikt over norske konsulenter og leverandører av konsulenttjenester.
  • Konsus - "On-demand Business Support".