Anskaffe lønnssystem?

Lønnssystemer benyttes til å utbetale lønn til en virksomhets ansatte, og kan også benyttes til personaladministrasjon og til å fremskaffe data om personalmessige forhold som sykefravær, etc. Her er en liste over forskjellige lønnssystemer som er tilgjengelige i Norge:


Se også vår side om HR-systemer.


Tips om valg av lønnsystem:

Et lønnssystem er et system som blant annet benyttes til å utbetale lønn til en virksomhets ansatte. Lønnssystemene benyttes også til mange personaladministrative oppgaver, som å registrere når ansatte tiltrer eller fratrer, å registrere når ansatte har ferie, å registrere de ansattes arbeidstid, og å registrere sykefravær. Siden lønnssystemene inneholder mye data om de ansatte, kan de også benyttes til å ta ut data og statistikk om de ansatte, for eksempel om sykefravær eller personalturnover i virksomheten.


Noen av lønnssystemene inngår som en modul i et ERP-system (ERP er en type programvare som støtter opp om mange av virksomhetens virksomhetsområder, som for eksempel lager, salg, innkjøp, regnskap og lønn). ERP-systemer benyttes i liten grad av små virksomheter, da de primært er beregnet på større virksomheter.


Ved valg av lønnssystem må en blant annet tenke på følgende:

  • Hvilke funksjoner ønsker en at skal være inkludert i systemet? Forskjellige løsninger inkluderer forskjellige funksjoner.
  • Hvor stor er virksomheten som skal benytte systemet? Enkelte lønnssystemer passer best for små virksomheter, mens andre lønnssystemer passer best for større virksomheter.
  • Hvilke andre systemer som virksomheten benytter skal lønnssystemet fungere sammen med? Det er viktig at lønnsystemet fungerer godt sammen med bedriftens regnskapssystem. Og hvis bedriften benytter et ERP-system, vil det ofte være lurt å benytte lønnsmodulen fra ERP-systemet som lønnssystem.
  • Offentlige virksomheter som er kunder hos Statens pensjonskasse (SPK) kan kun benytte lønnssystemer som er godkjent av SPK. Liste over hvilke systemer som er godkjent finnes her.
  • Mange virksomheter kan spare penger på å outsource lønnsarbeidet istedenfor å drive med dette selv. Kan outsourcing være aktuelt for virksomheten? Ta gjerne en kikk på vår liste over firmaer som tilbyr outsourcing av lønn- og HR-tjeneter."Teknologi

som forbedrer arbeidet med personal-administrasjon og lønn"


- Lønnssystemer

- HR-systemer

 - Tidsregistreringssystemer

- Stemplingsur