Lønn, personaladministrasjon og HR-administrasjon

På denne siden presenteres de følgende typer løsninger/systemer:


Lønnssystemer:

Lønnssystemer* benyttes til å utbetale lønn til en virksomhets ansatte, og kan også benyttes til personaladministrasjon og til å fremskaffe data om personalmessige forhold som sykefravær, etc. Her er en liste over forskjellige lønnssystemer:


HR-systemer:

Her er en liste over forskjellige HR-systemer*. Hva systemene brukes til, og hvilke funksjoner som er inkludert, varierer fra system til system.

 • Aditro HRM Suite - funksjoner: competence & performance, time & absence, payroll, travel, recruitment, reporting, compensation
 • Sympa HR-system - funksjoner: rekruttering, kompetansutvikling, HR-administrasjon, HR-utviklingsprosesser, etc.
 • Sticos personal - funksjoner: HR, HMS, personal, etc.
 • Oracle HCM 
 • Cornerstone - funksjoner: HR Suite (Human Resources, Planning, Benchmark, etc.), Learning Suite, Recruiting Suite, Performance Suite, etc.
 • HRM Solution - skybasert HR-løsning som kan kombineres med flere av lønnssystemene som er tilgjengelige i Norge
 • Benify - system som bl.a. gir medarbeiderne oversikt over følgende: kompensasjon og fordeler som arbeidsgiveren tilbyr, samt kommunikasjon fra arbeidsgiveren.
 • CatalystOne HR-system - funksjoner: performance management, competence & learning, HR management, etc.
 • Workday Human Capital Management - funksjoner: human capital management, etc.
 • SAP SuccessFactors - funksjoner: prestasjonsledelse, kompetansestyring (talent management), målstyring, 360-gradersvurdering, etterfølgerplanlegging, lønnsjustering, analyse og rapporter, læring og utvikling, rekruttering, ansatte-informasjon, bemanningsanalyse og –planlegging, tidregistrering, etc. (Leveres i Norge bl.a. av Sariba og Zalaris.)
 • 4human HRM (tidligere halt "AD Produkt") - funksjoner: ansattforvaltning, HMS, fraværshåndtering, etc.
 • Flex Applications - bemanningsplanlegging, timeregistrering, prosjektrapportering, reiseregning, fakturering og HR-støtte
 • Sopra HR Software - funksjoner: personaladministrasjon, tid og aktivitetsstyring, talenthåndtering, karriereutvikling, samhandling, etc. Inkluderer produktene Pléiades og HR Access.
 • Løsninger fra Visma:
 • Visma Enterprise HR - inkluderer lønnsadministrasjon, rekruttering, enterprise ressursstyring, etc.
 • Comenius Talent Management fra Visma - funksjoner: Recruiting, Learning, Performance, Succession, Compensation, Feedback and Engagement, Planning
 • GAT fra Visma - system for bemanningsplanlegging og personalstyring.
 • HR Manager - funksjoner: Recruitment, Talent Onboarding, Talent Management / HR Management
 • Saba Software - funksjoner: Learning, performance, engagement, recruiting, workforce planning, foundation
 • Simployer personalsystem fra InfoTjenester
 • Obisoft - tilbyr et standard HR-system med mulighet for individuelle tilpasninger.
 • Deltek HR & Talent Management - inngår i ERP-systemet Deltek.
 • Canon Digital HR - inngår i Canons løsning for Enterprise Content Management (ECM).
 • Konica Minolta Managed Content Services, HR - "Forbedret tilgang til, økt konfidensialitet og sikkerhet på personalmapper."
 • Lumesse - Talent Management, Recruiting, Onboarding, Performance, Compensation, Learning, Idea Management, Career & Succession, Core HR.


Se også vår liste over kompetansestyringssystemer.   


Tidsregistreringssystemer, stemplingsur og skiftplanlegging

Her er en oversikt over løsninger som kan benyttes til å planlegge og registrere de ansattes arbeidstid.


Bemanningsplanlegging, arbeidsplanlegging og skiftplanlegging

Her er en liste over systemer/tjenester som kan benyttes til bemanningsplanlegging, arbeidsplanlegging og skiftplanlegging:


Tidsregistreringssystemer

Flere av lønnssystemene nevnt ovenfor kan benyttes til registrering av de ansattes arbeidstid. Dette foregår gjerne ved at de ansatte selv registrerer sin arbeidstid, enten gjennom en nettportal som er tilknyttet lønnssystemet eller gjennom en mobilapp som er tilknyttet lønnssystemet. Det finnes også imidlertid flere separate systemer for tidsregistrering, og her er en liste over noen av de mest brukte tidsregistreringssystemene:
Her er en artikkel om tidsregistreringssystemer:


Stemplingsur

En god del virksomheter lar de ansatte registrere sin arbeidstid gjennom et stemplingsur. Her er en oversikt over leverandører av stemplingsur:
Systemer for håndtering av reiseregninger

De fleste lønnssystemer og regnskapssystemer har registrering og håndtering av reiseregninger som en innebygd funksjon. Det finnes imidlertid flere systmer som kan forenkle arbeidet med reiseregninger, og her er noen av disse:


Tips om valg av lønnsystem og HR-system:

Et lønnssystem er et system som blant annet benyttes til å utbetale lønn til en virksomhets ansatte*. Lønnssystemene benyttes også til mange personaladministrative oppgaver, som å registrere når ansatte tiltrer eller fratrer, å registrere når ansatte har ferie, å registrere de ansattes arbeidstid, og å registrere sykefravær. Siden lønnssystemene inneholder mye data om de ansatte, kan de også benyttes til å ta ut data og statistikk om de ansatte, for eksempel om sykefravær eller personalturnover i virksomheten.


Noen av lønnssystemene inngår som en modul i et ERP-system (ERP er en type programvare som støtter opp om mange av virksomhetens virksomhetsområder, som for eksempel lager, salg, innkjøp, regnskap og lønn). ERP-systemer benyttes i liten grad av små virksomheter, da de primært er beregnet på større virksomheter.


Ved valg av lønnssystem må en blant annet tenke på følgende:

 • Hvilke funksjoner ønsker en at skal være inkludert i systemet? Forskjellige løsninger inkluderer forskjellige funksjoner.
 • Hvor stor er virksomheten som skal benytte systemet? Enkelte lønnssystemer passer best for små virksomheter, mens andre lønnssystemer passer best for større virksomheter.
 • Hvilke andre systemer som virksomheten benytter skal lønnssystemet fungere sammen med? Det er viktig at lønnsystemet fungerer godt sammen med bedriftens regnskapssystem. Og hvis bedriften benytter et ERP-system, vil det ofte være lurt å benytte lønnsmodulen fra ERP-systemet som lønnssystem.
 • Offentlige virksomheter som er kunder hos Statens pensjonskasse (SPK) kan kun benytte lønnssystemer som er godkjent av SPK. Liste over hvilke systemer som er godkjent finnes her.
 • Mange virksomheter kan spare penger på å outsource lønnsarbeidet istedenfor å drive med dette selv. Kan outsourcing være aktuelt for virksomheten? Ta gjerne en kikk på vår liste over firmaer som tilbyr outsourcing av lønn- og HR-tjeneter.


I tillegg til å benytte et lønnssystem, er det mange virksomheter som velger å benytte et HR-system*. HR-systemer inkluderer vanligvis flere funksjoner som et lønnssystem ikke inkluderer. Når en virksomhet skal velge om de skal anskaffe et HR-system, og eventuelt hvilket HR-system som skal anskaffes, bør en bl.a. tenke på følgende:

 • Har en behov for flere funksjoner enn de funksjonene som er inkludert i lønnssystemet som virksomheten benytter? Hvis lønnssystemet f.eks. kan brukes til personaladministrasjon, trenger en ikke nødvendigvis å anskaffe et HR-system i tillegg for å utføre personaladministrasjon. Hvis det imidlertid er noen funksjoner en trenger som ikke er inkludert i lønnssystemet, bør en vurderer å anskaffe et HR-system som inkluderer disse funksjonene.
 • Hvilke funksjoner/oppgaver ønsker en å benytte HR-systemet til? HR-systemene som er inkludert i vår liste over HR-systemer inkluderer ganske forskjellige funksjoner, så her gjelder det å velge det systemet som best oppfyller de behovene virksomheten har.
 • Vil HR-systemet kunne fungere bra sammen med lønnssystemet? Det er ofte nødvendig å kunne overføre data mellom lønnssystemet og HR-systemet, og derfor bør en passe på at det HR-systemet som en anskaffer fungerer godt sammen med lønnssystemet.


Firmaer som leverer lønnssystemer

Her er en liste over noen firmaer som leverer noen av lønnssystemene som er nevnt lenger opp på denne siden. Disse firmaene kan ta ansvaret for prosjektering og implementering av lønnssystemet:

 • Amesto - leverer bl.a. Visma/Huldt&Lillevik og Aditro/Personec
 • Columbi Micro - leverer bl.a. Visma/Huldt&Lillevik
 • Office Center - leverer bl.a. Visma/Huldt&Lillevik


Se også vår liste over firmaer som tilbyr drift av lønnssystemer og HR-outsourcing, og vår liste over konsulentselskaper som tilbyr bistand til virksomheter som skal anskaffe ny HR-teknologi.


..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... 

*På denne siden har vi valgt å definere et lønnssystem som "et system som kan benyttes til å utbetale lønn til virksomhetens ansatte", og å definere et HR-system som "et system som kan benyttes til å utføre flere forskjellige HR-oppgaver/HR-aktiviteter, men som ikke kan benyttes til å utbetale lønn til virksomhetens ansatte". Hva et lønnssystem og et HR-system kan brukes til kan imidlertid ofte til en viss grad overlappe, siden begge typer systemer f.eks. ofte kan benyttes til personaladministrasjon.


For ordens skyld: Ordet "lønnssystem" brukes på to forskjellige måter på norsk: Det kan bety et elektronisk system som benyttes for å utbetale lønn til en virksomhets ansatte, og det er slik vi benytter dette uttrykket her på HR-teknologi.no. Ordet "lønnssystem" kan imidlertid også benyttes om et system som en virksomhet benytter for å fastsette lønnen til hver enkelt ansatt, altså et verktøy for å gjennomføre virksomhetens lønnspolitikk, og NHO benytter bl.a. ordet "lønnssystem" med denne betydningen her.