Om www.HR-teknologi.no

www.HR-teknologi.no er et uavhengig nettsted om HR-teknologi. Målet med dette nettstedet er å tilby en enkel og grei oversikt over de viktigtse løsningene innen HR-teknologi som er tilgjengelige for norske bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter. Vi publiserer kortfattet informasjon om forskjellige HR-teknologiløsninger, og har i tillegg lister med lenker til leverandører av HR-teknologi der de som er interessert kan finne mer informasjon om hver enkelt løsning.


Vi omtaler bl.a. HR-systemer og teknologi som kan benyttes til følgende HR-oppgaver:


Målgruppen for dette nettstedet er ledere og HR-medarbeidere i norske virksomheter, personer som benytter HR-teknologi på sin arbeidsplass, studenter, og ellers alle andre som er interessert i HR-teknologi fra et norsk perspektiv. Vi skriver om HR-teknologi fra et sluttbrukerperspektiv, ikke fra et teknisk perspektiv, og alt på dette nettstedet skal derfor være forståelig for folk med "ikke-teknisk" bakgrunn. Vårt hovedfokus er dessuten foreløpig på "hyllevareløsninger" (det vil si ferdige løsninger som kan anskaffes av norske virksomheter som ønsker det), og ikke på "skreddersydde" løsninger (det vil si løsninger som lages på bestilling av en enkelt virksomhet).


Nettredaktør for HR-teknologi.no er Birger A. Flak.

Dette nettstedet er under oppbygging

Nettstedet er under oppbygning, og vi er derfor glade for tilbakemeldinger om hvordan dette nettstedet kan gjøres bedre. Ser du en feil på nettstedet, har du tips om HR-teknologi som vi bør omtale, eller har du forslag til hvordan vi kan forbedre dette nettstedet? Kontakt oss gjerne ved å benytte kontaktskjemaet nederst på denne siden! Vi er takknemlige for all hjelp vi kan få med å gjøre dette nettstedet enda bedre.


Hva er HR? Hva er HR-teknologi?

HR er en forkortelse for "Human Resources", altså menneskelige ressurser. Den avdelingen i en virksomhet som har et spesielt ansvar for å forvalte virksomhetens menneskelige ressurser, kalles ofte HR-avdelingen. En HR-avdelings ansvarsområder kan variere noe fra virksomhet til virksomhet, men HR-avdelinger er ofte involvert i blant annet de følgende oppgavene:

  • rekruttering, utvelgelse og ansettelse av nye medarbeidere
  • kompetanseutvikling blant de ansatte i virksomheten
  • fastsettelse og administrasjon av lønnsytelser og andre former for kompensasjon til de ansatte
  • administrasjon og bistand ved oppsigelser, pensjoneringer og avskjedigelser
  • personaladministrasjon
  • oppfølging av sykefravær
  • organisasjonsutvikling og lederutvikling
  • HMS-arbeid (helse, miljø og sikkerhet)


HR-teknologi er teknologi som kan benyttes når en utfører HR-oppgaver, som for eksempel oppgavene nevnt ovenfor.


HR Norge er Norges største nettverk for HR og ledelse. Både virksomheter og HR-medarbeidere kan bli medlemmer av HR Norge.


Ledige stillinger

www.HR-teknologi.no har for tiden dessverre ingen ledige stillinger.


Kontakt oss

Vennligst benytt kontaktskjemaet nederst på denne siden hvis du ønsker å komme i kontakt med oss.

 
 
 
 


Information in English


www.HR-teknologi.no is an independent Norwegian website about HR technology.


Our goal is to present an overview of the most important standard HR technology solutions that are available in the Norwegian market.