Organisasjons- og lederutvikling

I arbeidet med organisasjonsutvikling og lederutvikling kan en bl.a. benytte følgende typer teknologi/tjenester:


Nedenfor er det en oversikt over leverandører av slike teknologiske løsninger/tjenester.


Medarbeiderundersøkelser

Leverandører av medarbeiderundersøkelser:


Her er noen relevante artikler om medarbeiderundersøkelser

 • "Vitsen med medarbeiderundersøkelser"
 • Løsninger for kontinuerlig innhenting av tilbakemeldinger fra de ansatte

  Her er et par nyvinnende løsninger som kan benyttes til å innhente tilbakemeldinger fra virksomhetens ansatte. I motsetning til medarbeiderundersøkelser og tradisjonelle lederevalueringer (se nedenfor), som gjerne gjennomføres en gang i året eller sjeldnere, kan disse to løsningene benyttes til å innhente tilbakemeldinger fra de ansatte kontinuerlig, gjennom gele året:

  • Impraise er et verktøy som gjør at medarbeiderne kan gi tilbakemeldinger kontinuerlig gjennom hele året.
  • Apped Pulse er en løsning som kan benyttes til å "ta pulsen" på virksomheten, og som gir de ansatte muligheten til å dele informasjon og tilbakemeldinger med hverandre.


  Tester som  kan benyttes i organisasjons- og lederutvikling

  Leverandører av tester:


  Leder- og medarbeiderevaluering

  Leverandører av leder- og medarbeiderevalueringsløsninger:

 • Ennova 360-graders evaluering
 • Teamutvikling og lederutvikling


  Her er et par selskaper som tilbyr tjenester innen teamutvikling og lederutvikling:

  • HR-huset er et konsulentselskap som blant annet kan bidra med teamutvikling og lederutvikling.
  • Leading Edge tilbyr kurs og utdanning innen ledelse.


  Andre typer teknologi og tjenester som kan benyttes i organisasjons- og lederutvikling

  • Metreno - leverer skreddersydde webbaserte løsninger for tester og skjemaer
  • HR-huset er et konsulentselskap som bidrar til utvikling og omstilling av mennesker og organisasjoner