Systemer for håndtering av reiseregninger

De fleste lønnssystemer og regnskapssystemer har registrering og håndtering av reiseregninger som en innebygd funksjon. Det finnes imidlertid flere systmer som kan forenkle arbeidet med reiseregninger, og her er noen av disse:


Se også vår liste over lønnssystemer og vår liste over HR-systemer.


"Teknologi

som forbedrer arbeidet med personal-administrasjon og lønn"


- Lønnssystemer

- HR-systemer

 - Tidsregistreringssystemer

- Stemplingsur