Rekruttering

Det finnes flere forskjellige typer teknologi som kan bidra til at rekrutteringsprosessen blir bedre, mer effektiv og mer profesjonell. Her presenterer vi forskjellige typer teknologi som kan benyttes i rekrutteringsprosesser, nemlig elektroniske rekrutteringssystemer, digital stillingsannonsering, rekrutteringsapper, CV-databaser, evne- og personlighetstester og andre typer rekrutteringsteknologi.


Rekrutteringssystemer:

Et elektronisk rekrutteringssystem er et system som kan benyttes gjennom hele rekrutteringsprosessen. Slike rekrutteringssystemer kan blant annet benyttes til følgende:

 • virksomheten publiserer en stillingsannonse gjennom rekrutteringssystemet
 • jobbsøkere leverer elektronisk jobbsøknad gjennom systemet
 • virksomheten får tilgang til de elektroniske søknadene gjennom systemet, og kan lese søknader, behandle søknader og kommunisere med søkerne gjennom systemet


Å ta i bruk et elektronisk rekrutteringssystem vil for de fleste virksomheter gjøre at rekrutteringsprosessen blir mer effektiv. De fleste rekrutteringssystemene er nettbaserte løsninger, der rekruttererne får tilgang til systemet ved å logge seg på systemets side på internett, og virksomheten som skal benytte systemet trenger derfor ikke å installere systemet på sine servere.


Siden forskjellige virksomheter benytter forskjellige rekrutteringssystemer, kan det for jobbsøkere medføre mye ekstraarbeid hvis de må legge inn CV-en sin i mange forskjellige rekrutteringssystemer når de søker på jobber i forskjellige virksomheter. For å unngå dette problemet, har noen av leverandørene av rekrutteringssystemer gått sammen om å utvikle en felles CV-standard, Portable CV, som gjør at jobbsøkere enkelt kan overføre sin CV fra ett rekrutteringssystem til et annet. Her finner du en liste over hvilke rekrutteringssystemer som for tiden er kompatible med Portable CV.


Her er en liste over noen av rekrutteringssystemene som er tilgjengelige i Norge:


Noen HR-systemer inkluderer egne rekrutteringsmoduler som kan benyttes i rekrutteringsprosessen. Her er en liste over HR-systemer som inkluderer rekrutteringsmoduler:


Digital stillingsannonsering:

Når en rekrutterer er det viktig at aktuelle kandidater får vite om den ledige stillingen. På stillingsannonseportaler på internett leter jobbsøkere etter ledige stillinger som de kan søke på, og her er en liste over noen av de viktigste stillingsannonseportalene i Norge der rekrutterende virksomheter kan legge ut stillingsannonser:

 • Finn.no - en av norges aller største kanaler for stillingsannonsering.
 • NAV.no - gratis stillingsannonsering for både offentlige og private virksomheter.
 • JobbSafari.no - har til enhver tid flere tusen stillingsannonser publisert.
 • Monster.no - stillingsannonseportal, en ledende aktør innen nettrekruttering i Europa.
 • Karrierestart.no - stillingsannonseportal som henvender seg blant annet mot nyutdannede.
 • Inkludi.no - en side som henvender seg mot jobbsøkere med innvandrerbakgrunn.
 • StartUpMatcher.com - stillingsannonseportal der firmaer i oppstartsfasen kan rekruttere nye medarbeidere.


I tilligg til å utlyse stillinger gjennom noen av stillingsannonseportalene ovenfor, bør en vurdere å annonsere i forskjellige digitale og trykte medier for å nå passive jobbsøkere (de som ikke aktivt søker etter ny jobb, men som allikevel kan være interessert i å søke på en stilling hvis de ser en annonse for en stilling som ser spesielt interessant ut). Hvilke digitale og/eller trykte medier som bør benyttes vil avhenge av hvor i landet den aktuelle stillingen er lokalisert, og hvilken bransje den aktuelle stillingen befinner seg i.


Whydentify er et selskap som tilbyr konsulenthjelp innen stillingsannonsering og employer branding.


Rekrutteringsapper:

Er du klar for å annonsere stillinger på en ny måte? Her er et par nye og innovative tjenester for stillingsannonsering:

 • Jyb - mobilapp - "jobbmarkedet redesignet for en mobil hverdag."
 • Mojob - mobilapp - "et komplett jobbmarked på mobilen."


CV-databaser:

Hvis de som rekrutterer har problemer med å få nok kvalifiserte søkere til en stilling, kan det være en løsning å søke etter kandidater i en CV-database, for så å kontakte aktuelle kandidater direkte og invitere dem til å sende inn en søknad og/eller komme på intervju. Her er to forskjellige CV-databaser som norske virksomheter kan betale for å få benytte:


Evnetester, personlighetstester, ferdighetstester og andre tester:

For å velge ut den beste kandidaten til en stilling kan en bl.a. benytte evnetester, personlighetstester og andre typer tester for å teste om kandidatene passer til den aktuelle stillingen. Her er noen leverandører av slike tester:


Konsulentinnleie/innleie av frilansere

Isteden for å rekruttere, kan en virksomhet velge å leie inn eksterne konsulenter eller frilansere. Her er tre nettsider hvor en kan finne eksterne konsulenter eller frilansere:

 • Konsulentguiden - oversikt over norske konsulenter og leverandører av konsulenttjenester.
 • Konsus - "On-demand Business Support".
 • Engineer.it - her kan en leie inn ingeniører som jobber som frilansere.


Andre typer teknologi/tjenester som kan benyttes i rekrutteringsprosesser:

 • WorkLink AS - "develops and operates cloud-based social broadcast and recruitment systems that seamlessly integrate and exploit social media channels and search engines"
 • PredictiveHire - "helps organisations tackle poor recruiting results and high turnover rates by using big data and algorithms to construct an optimal predictive model that will help you decide whom to recruit, for better results"
 • JobbPortalen/Rekrutteringsportalen og Instacruit - "Instacruit og Jobbportalen gjør det enkelt for [jobbsøkere] å bli kontaktet av, eller ta kontakt med profesjonelle rekrutterere og headhuntere."
 • Skandinavisk Online Karrieremesse - "a unique opportunity for students and professionals to network with some of Norway, Sweden, and Denmark’s most attractive companies"
 • Barona tilbyr rekrutteringsverktøy som skal gjøre rekrutteringsprosessen raskere og enklere. De tilbyr bl.a. rekrutteringsprogramvaren R2 som "sørger for at bosted ikke er relevant for prosessen", slik at folk kan søke på en stilling uansett hvor de bor. De tilbyr dessuten skreddersydde digitale løsninger.
 • JobbDirekte - jobbportal som inkluderer "et moderne og brukervennlig online verktøy for digital rekruttering - JOBBsys Online. Produktet leveres som en nettsky tjeneste (SaaS – software as a service) med teknisk drift, datasikring og vedlikehold integrert. Systemet gjør at du enkelt kan kople sammen digitale annonser med en digital søknadsprosess."
 • UNINETT rekrutteringssystem - universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner som er tilknyttet UNINETT, kan få tilgang til rekrutteringssystemet JobbNorge gjennom UNINETT.
 • Finn.no søkerhåndtering - kan benyttes istdenfor et rekrutteringssystem, for stillingsannonser som er utlyst på Finn.no.
 • WorkBase.no - jobb- og karriereforum.
 • Lever - engelskspråklig rekrutteringsløsning.
 • Viadeo - karrierenettverk som bl.a. er populært i Frankrike.
 • Xing - karrierenettverk som bl.a. er populært i Tyskland.
 • Stillingsbasen - nettside for jobbsøkere.
 • Indeed - side for publisering av stillingsannonser. En av verdens største stillingsdatabaser.
 • Rchilli - CV parsing, CV automation.


Se også: