Rekrutteringssystemer

Her er en liste over rekrutteringssystemer som er tilgjengelige i Norge:


Noen HR-systemer inkluderer egne rekrutteringsmoduler som kan benyttes i rekrutteringsprosessen. Her er en liste over HR-systemer som inkluderer rekrutteringsmoduler:

Saba Recruiting

Informasjon om andre typer teknologi som benyttes i rekrutteringsprosesser, finner du på vår side om rekrutteringsteknologi.


Hvordan rekrutteringssystemer benyttes

Et elektronisk rekrutteringssystem er et system som kan benyttes gjennom hele rekrutteringsprosessen. Slike rekrutteringssystemer kan blant annet benyttes til følgende:

  • virksomheten publiserer en stillingsannonse gjennom rekrutteringssystemet
  • jobbsøkere leverer elektronisk jobbsøknad gjennom systemet
  • virksomheten får tilgang til de elektroniske søknadene gjennom systemet, og kan lese søknader, behandle søknader og kommunisere med søkerne gjennom systemet


Å ta i bruk et elektronisk rekrutteringssystem vil for de fleste virksomheter gjøre at rekrutteringsprosessen blir mer effektiv. De fleste rekrutteringssystemene er nettbaserte løsninger, der rekruttererne får tilgang til systemet ved å logge seg på systemets side på internett, og virksomheten som skal benytte systemet trenger derfor ikke å installere systemet på sine servere.


Siden forskjellige virksomheter benytter forskjellige rekrutteringssystemer, kan det for jobbsøkere medføre mye ekstraarbeid hvis de må legge inn CV-en sin i mange forskjellige rekrutteringssystemer når de søker på jobber i forskjellige virksomheter. For å unngå dette problemet, har noen av leverandørene av rekrutteringssystemer gått sammen om å utvikle en felles CV-standard, Portable CV, som gjør at jobbsøkere enkelt kan overføre sin CV fra ett rekrutteringssystem til et annet. Her finner du en liste over hvilke rekrutteringssystemer som for tiden er kompatible med Portable CV.


Se også vår side om rekrutteringsteknologi.