Samhandlingsverktøy og informasjonsdelingsverktøy

Det finnes flere typer verktøy som kan benyttes til samhandling ("collaboration") og informasjonsdeling internt i en virksomhet. Her er en liste over noen slike verktøy som er tilgjengelige i Norge:

 • Facebook@Work - dette er en egen "jobbversjon" av Facebook, som kan benyttes for å dele informasjon innad i en virksomhet. Ansatte i en virksomhet som benytter Facebook@Work oppretter egne profiler til bruk på Facebook@Work, slik at de ikke trenger å benytte sine private profiler på jobben.
 • Slack - verktøy for kommunikasjon og samhandling i team.
 • SharePoint - samarbeidsprogramvare for team, fra Microsoft.
 • Yammer - sosialt nettverk for virksomheter, fra Microsoft.
 • Apped Pulse - på nettsiden deres beskriver de denne løsningen som "a tool for everyone in the workplace to create, follow and comment [on] company wide topics."
 • Interaxo - samhamdlings- og prosjektverktøy.
 • Asana - verktøy for samhandling i team.
 • Wrike - samhandlings- og prosjektverktøy.
 • AnswerHub - "solutions that make it easy for groups to share and access their collective knowledge."
 • Trello - i følge nettsiden deres er Trello en fleksibel og visuelle måte "å organisere hva som helst med hvem som helst."
 • Podio - verktøy for samhandling i team (fra Citrix).


Se også vår side om internkommunikasjon.